top of page

TA I BRUK DEN NÆRE KUNSTEN!

Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan den vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen?

Kunst kan i tillegg til å gi opplevelser og inspirasjon, også fungere som et helt unikt pedagogisk verktøy i arbeid med ulike fag og tema i undervisningen. Dette heftet vil forhåpentligvis inspirere til at du som lærer skaffer deg en oversikt over kunsten som finnes på din skole og bruker den mer aktivt.

Vi tror at den nære kunsten er en verdifull, men lite utnyttet ressurs!

"Ta i bruk den nære kunsten" tar utgangspunkt i en rekke skolebesøk fra nord til sør. Kartleggingen er gjort av Kunst i Skolen med støtte fra Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og resultatet kan leses i en egen rapport "Kunst i skolen hvordan har den det, og hvordan kan den vitaliseres?".

Heftet kan lastes ned gratis her. Ønsker du en trykket versjon kan du kontakte oss i Kunst i Skolen.

Ta i bruk den nære kunsten.pdf

Skurk @thaskurk står for utsmykningen i skolens oppganger på Rådalslien ungdomsskole. © Skurk.

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page