top of page

Bli med PÅ SPORET AV FRIHET


Utstillingen PÅ SPORET AV FRIHET har blitt svært godt mottatt; Tusen takk for super respons!

Nå har din skole mulighet til å bli med på neste turné. Send oss en melding om dere er interessert, så forsøker vi å få med alle! Les mer om utstillingen her: Vandreutstillinger / På sporet av frihet og se også tilbakemeldingene fra Lindås Ungdomsskule som hadde besøk av utstillingen i forrige turnéperiode.

Tilbakemelding på vandreutstillingen PÅ SPORET AV FRIHET fra Lindås Ungdomsskule 2016:

"Hvor ble utstillingen plassert? Utstillinga hang frå taket i gangen utafor klasseromma til 8. og 9.trinn. Utstillinga blei eit blikkfang og elevane møtte den i alle friminutt.

Hvordan ble utstillingen brukt? Elevane såg det i friminutta, og det blei prata om innhaldet i timane. Elevane fekk høve til å komme med sine definisjonar på frihet. Skapte gode diskusjonar. I tillegg var det foreldrekveld på 10.trinn og korpsøving, mens utstillinga stod framme. Utstillinga blei også diskutert der, men ikkje i organisert form.

Elevenes reaksjon: Plasseringa gjorde sitt til at alle elevane fekk utstillinga med seg. Første dagen visste dei ikkje noko om den, og då var det mange som gav tydelege signal på at dei var nysgjerrige. Mange var einige i det som stod på enkelte plakatar, andre var mest opptatt av å sjå kjenningar på bileta. Det var fleire som undra seg over at alle var så alvorlege på bileta, endå friheit er ein positivt ting. Det skapte motargument og innspel frå medelevar, som igjen gav gode diskusjonar.

Reaksjoner fra lærere: Udelt positiv. Dei syns både at utstillinga var god i seg sjølv og i tillegg var dei einige i at utstillinga var tilpassa både aldersgruppa og utfordringar verda møter i dag. Innfallsvinkel til å kunne diskutere store og viktige problemstillingar og spørsmål."

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page