Samtaler-om-samtidskunst-versjon-2021 1.
SAMTALER OM SAMTIDSKUNST

 

Samtaler om samtidskunst er en oppdatering av et hefte med samme tittel fra 2014, et samarbeid mellom Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. I den nye utgaven har vi hatt fokus på å hente inn nyere verk fra kunstnerne, hentet inn noen nye kunstnere og oppdatert koblingen til læreplanen til LK20.

 

Opplegget tar utgangspunkt i 23 avfotograferte verk som representerer ulike typer samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store installasjoner og konseptuelle verk. Til hvert bilde følger det en kort informasjon om kunstneren og det aktuelle verket, sammen med forslag til spørsmål som kan danne utgangspunkt for samtale. Utvalgte verk har også forslag til praktiske oppgaver.