Search

Planlegg skoleåret med kunst i skolen


Bogstad skole har planlagt neste skoleår med fire forskjellige utstillinger fra Kunst i skolen som kan knyttes opp mot den nye læreplanen og dekker alle trinn.

"Bogstad skole har i flere år hatt samarbeid med Kunst i Skolen og leid utstillinger. Utstillingene er lagt inn i fagplanene til kunst og håndverk, som bruker utstillingene i sin undervisning. De blir også brukt av AKS (SFO). Kunst i skolen tilbyr varierte utstillinger med gode pedagogiske opplegg. Vi elsker å kunne tilby kunst til elevene i deres miljø og vise bredden av kunst. Utstillingene piffer opp skolen og gir bygget et mer levende bilde ettersom utstillingene varierer."

Elise Letting Madsen, Bogstad skole

Ønsker din skole å gjøre det samme? Her finner du en tematisk oversikt over utstillingene.

Kontakt oss så setter vi sammen en utstillingsplan som kan passe spesielt for dere!


0 views

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page