Search

KUNSTLABORATORIUM - MØT ET BILDE


Kunstformidling i skolen - med aktive elever, eller som her på Sentralen med aktive lærere!

Bjørg Åsta Flatby presenter en metode hvor det er elevenes egenaktivitet som er i fokus.​ Metoden vil bli presentert fyldigere i en egen publikasjon, som vil kunne lastes ned fra vårt nettsted.


0 views

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page