PERSPEKTIV
Vandreutstilling nr. 124
 

Perspektiv kommer fra latin og betyr å se gjennom. Bildene i denne utstillingen illustrerer noen av de ulike virkemidlene vi har for å skape illusjonen av dybde og rom i en todimensjonal billedflate.

 

Med Perspektiv følger en fyldig lærerveiledning, som gjør rede for sentrale ord og begreper i forbindelse med perspektivtegning og gir en kort historikk over utviklingen av perspektivet i den vestlige billedkunsten. Det følger også med en PowerPoint som kan brukes i undervisning. Gjennom arbeidet med utstillingen skal elevene få kunnskap om hva ulike perspektiv er, og hvordan man kan bruke dette virkemiddelet i egne kunstneriske uttrykk.

 

 

Målgruppe: Mellomtrinnet og ungdomsskolen

 
 
BILDER FRA UTSTILLINGEN
Motlys
Motlys

FAKTA

 

Innhold: Utstillingen inneholder 9 grafiske verk,lærerveiledning og CD med billedfil: PERSPEKTIV - en innføring
Emballasje: Koffert med mål 50x75x26 cm, vekt ca.17 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom
Formidling: Utstillingen turnerer uten formidler
Pris: kr 800,- pr. mnd, inkl. forsikring.

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page