PÅ SPORET AV FRIHET
Vandreutstilling nr. 125A og B
 

 

I 2008 og 2009 tilbrakte fotografen Tom Hatlestad fire måneder på landeveien mellom Norge og Bangladesh. Langs veien spurte han over 100 mennesker han møtte om å definere begrepet frihet. De som svarte skrev sitt svar i en stor bok, og de ble fotografert mot den samme bakgrunn. 39 av disse er med i den store utstillingen 'Tracing freedom' – 'På sporet av frihet' som presenterer 150 personer fra ulike steder.

Kunst i Skolen har i samarbeid med kunstneren valgt ut 15 av bildene og tilbyr en utstilling hvor bilder og tekst er trykket på store tekstilplakater (1x1 m). I tillegg følger en plakat som forteller om Tom Hatlestads reise og prosjekt. Disse er lette og er enkle å plassere.

 

Tanken er at disse store tekstilplakatene kan plasseres i forskjellige rom på skolen, og at elevene møter personer som ”snakker” direkte til dem. Teksten presenteres på engelsk og norsk, og i bakgrunnen vil noe av den originale håndskriften være synlig.

 

Veiledningen som følger På sporet av frihet, presenterer en tverrfaglig tilnærming til utstillingen. Utstillingen kan brukes både i norsk- og samfunnsfag og i kunst- og håndverk. Et naturlig etterarbeid er at elevene oppfordres til å skrive ned sine egne tanker om frihet. Dette kan igjen stilles ut som klassens eller skolens utstilling.

 

Kunst i Skolen håper denne utstillingen vil vekke interesse og skape bakgrunn for dialog. Utstillingen kan også knyttes til aktuelle hendelser. Temaene frihet og felleskap er alltid aktuelle – ikke minst med tanke på dagens situasjon med millioner av mennesker på flukt fra krig og ødeleggelser.

 

Følg Hatlestad og hans arbeider:

http://tracingfreedom.com/1

https://www.facebook.com/search/posts/?q=tom%20hatlestad

 

 

Utstillingen er laget i to identiske eksemplarer, 125A og B.

 

Målgruppe: Fra mellomtrinnet og oppover.

 

 
BILDER FRA UTSTILLINGEN

FAKTA

 

Innhold: 16 tekstilplakater, boka 'På sporet av fridom. Tracing Freedom' av Tom Hatlestad, lærerveiledning

Emballasje: Kasse med mål 28 x 118 x 24 cm, vekt ca.18kg

Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom
Formidling: Utstillingen turnerer uten formidler
Pris: kr 800,- pr. mnd, inkl. forsikring

Eksempel på oppheng, her fra SEILET - huset for kunst og kultur i skolen

Eksempel på oppheng, her fra Tjøme kommune

FRA TILBAKEMELDINGSSKJEMA, LINDÅS UNGDOMSSKULE:
Hvor ble utstillingen plassert? Utstillinga hang frå taket i gangen utafor klasseromma til 8. og 9.trinn. Utstillinga blei eit blikkfang og elevane møtte den i alle friminutt.
 
Hvordan ble utstillingen brukt? Elevane såg det i friminutta, og det blei prata om innhaldet i timane. Elevane fekk høve til å komme med sine definisjonar på frihet. Skapte gode diskusjonar. I tillegg var det foreldrekveld på 10.trinn og korpsøving, mens utstillinga stod framme. Utstillinga blei også diskutert der, men ikkje i organisert form.
 
Elevenes reaksjon: Plasseringa gjorde sitt til at alle elevane fekk utstillinga med seg. Første dagen visste dei ikkje noko om den, og då var det mange som gav tydelege signal på at dei var nysgjerrige. Mange var einige i det som stod på enkelte plakatar, andre var mest opptatt av å sjå kjenningar på bileta. Det var fleire som undra seg over at alle var så alvorlege på bileta, endå  friheit er ein positivt ting. Det skapte motargument og innspel frå medelevar, som igjen gav gode diskusjonar.
 
Reaksjoner fra lærere: Udelt positiv. Dei syns både at utstillinga var god i seg sjølv og i tillegg var dei einige i at utstillinga var tilpassa både aldersgruppa og utfordringar verda møter i dag. Innfallsvinkel til å kunne diskutere store og viktige problemstillingar og spørsmål.
 
Hvor mange så utstillingen? 280-300 stk

Lindås

Ungdomsskule

2016