Nyheter

GODT NYTT BÆREKRAFTIG ÅR!

Velkommen til debatt! Hvordan kan praktiske og estetiske fag og læringsformer bidra i tverrfaglig arbeid med bærekraftig utvikling i skolen? Når: Torsdag 7.2 kl 18-20 Hvor: Seilet - huset for kunst og kultur i skolen Pris: Arrangementet er gratis Bærekraftig utvikling skal innføres som et tverrfaglig tema i skolen. Målet vårt på Seilet - huset for kunst og kultur i skolen er å gi inspirasjon nå som læreplaner, veiledninger og prosjekter er i prosess. Vi vil få i gang en idémyldring og dialog om muligheter. Innledere: - Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling v/ rådgiver Bente Knippa Vestad - Tverrfaglig læreplangruppe v/ Judith Klein Panelsamtale: Innlederne og fagfolk

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page