Nyheter

Miljø og bærekraft - mer enn gjenbruk

I det siste nummeret av Form - fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, fokuseres det på miljø og bærekraft, og det poengteres at det å arbeide med denne tematikken på ulike måter er et ansvar skolen i stadig større grad har fått og må ta. I magasinet finner du også en to siders artikkel fra Sande skole, en av de mange skolene i Vestfold som Kunst i Skolen har besøkt gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Til nå har nærmere 800 barn har fått oppleve de fargesterke fotografiene til Carll Goodpasture, lært om nektar og pollinering og selv fått bidra til et bedre miljø ved å lage insektshotell. Takk til alle skolene i Sandefjord og til Kulturavdelingen i Sandefjord kommune som har satset på fo

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page