Nyheter

"Jeg ante ikke at det fantes så mange forskjellige humler"

Disse flotte tegningene er laget av elever på 7. trinn ved Ådnamarka skole i Bergen kommune. I arbeidet med vandreutstillingen jobbet elevene først med forkunnskap og diskuterte hva de visste om humler fra før, deretter studerte og samtalte de om hvert bilde og fant informasjon om humler i heftet, på plakaten og på nettet, Elevene ble delt i grupper med 13 elever om gangen. Elevene studerte nøye en spesiell humle og tegnet skisser med kullstift og kritt, deretter tegnet de så sin humle på gul, sekskantet kartong, også disse med kullstift og kritt som tilslutt ble sprayet med fixativ. På baksiden av sekskantene festet de kopier av humlen som de kopierte fra plakaten. Dermed var de dekorert på

Kunsten å pakke en koffert...

En nypakket koffert full av tegnekunstens hemmeligheter og originale tegninger av kjente norske kunstnere, som blant andre Erik Werenskiold og Anne-Kari Engelstad, er nå på vei til Jøa barne- og ungdomsskole. Dette er bare én av nærmere 200 turnébesøk våre utstillinger har i løpet av året. Vi har mange spennende utstillinger! Gå inn på våre nettsider kunstiskolen.no - bli medlem og få en koffert til din skole også!

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page