Nyheter

TA I BRUK DEN NÆRE KUNSTEN!

Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan den vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen? Kunst kan i tillegg til å gi opplevelser og inspirasjon, også fungere som et helt unikt pedagogisk verktøy i arbeid med ulike fag og tema i undervisningen. Dette heftet vil forhåpentligvis inspirere til at du som lærer skaffer deg en oversikt over kunsten som finnes på din skole og bruker den mer aktivt. Vi tror at den nære kunsten er en verdifull, men lite utnyttet ressurs! "Ta i bruk den nære kunsten" tar utgangspunkt i en

Ledig stilling i SEF

LEDIG STILLING SOM DAGLIG LEDER I SAMARBEIDSFORUM FOR ESTETISKE FAG – SEF Vi søker daglig leder i 50 % stilling med mulighet for utvidelse, og med tilsetting fra 1.januar 2017. SEF er en interesseorganisasjon for organisasjoner med kunstpedagogisk virksomhet og har pr. i dag tre medlemsorganisasjoner: Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen. SEF arbeider faglig og politisk for å styrke de praktisk-estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Stillingen som daglig leder skal bidra til videre utvikling av SEF, til at organisasjonen posisjonerer seg som en sentral aktør i det skole-, utdannings- o

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page