top of page

Koblinger

TEGNEUTSTILLING AV ØYVIND TORSETER
 

Vandreutstilling nr. 129

Innhold: 4 tegninger i 3 rammer, 2 eks. av boka "Koblinger" av Øyvind Torseter, "Tenk med tegneserier" av Øistein Kristiansen og veiledningshefte

Målgruppe: 4.-10. trinn og vgs
Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk

Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 19 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Veiledningshefte

Om utstillingen

Utstillingen består av fire originaltegninger fra kapittel 7 i boka "Koblinger" av Øyvind Torseter.

Tegningene i denne boka kan se ut som en tegneserie, men når vi ser bedre etter, er det vanskelig å få øye på en klar historie eller handling. Boka er også helt uten tekst, og det er vi som må dikte historien til de tegningene som er plassert sammen. Kunstneren sier at han først har laget alle tegningene, og så er de gruppert og "koblet" sammen etterpå, derav navnet på boka, "Koblinger". 

 

Tegningene og scenene er surrealistiske med en blanding av mennesker og dyreaktige vesener med menneske-kropper. Det er ikke en virkelig verden som gjenskapes selv om vi kan kjenne igjen både interiør og handlinger. Tegningenes klare, enkle streker uten vekt på for mange detaljer, har mye til felles med tegneserier. Men, hvert bilde er gjerne mer innholdsrikt og sammensatt enn en tegneserierute.

 

Utstillingen består av fire tegninger montert i tre rammer. Med utstillingen følger også to eksemplarer av boka 'Koblinger'. I tillegg, som inspirasjon til å arbeide med tegneserier, følger også heftet 'Tenk med tegneserier' av Øistein Kristiansen (kjent fra blant annet barne-Tv-serien Øisteins blyant). 

​​

 

Hva sier læreplanen LK 20?

Kunst og håndverk 

Visuell kommunikasjon: Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk. 

 

Kunst- og designprosesser: Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål. 

Kompetansemål

 

Etter 7. trinn: 

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv 

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk 

 

Etter 10. trinn: 

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 

 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

 

 

Norsk

 

Muntlig kommunikasjon: Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser 

 

Kompetansemål

 

Etter 7. trinn: 

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster 

 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster 

 

Etter 10. trinn:

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

bottom of page