top of page

Hvis biene forsvinner...

FOTO+NATURFAG
 

Vandreutstilling nr. 132, 137, 138

Innhold: 6 fotografier, veiledningshefte, bøkene "Humler i Norge, kjennetegn, utbredelse og levesett", NINA (Norsk Institutt for naturforskning), "Blomster og bier", Goodpasture/Sømme og "Biene i New York", Lindahl/Skandfer

Målgruppe: 1.-10. trinn og vgs

Relevante fag: Kunst og håndverksamfunnsfagnaturfag

Relevant for: Bærekraftig utvikling

Emballasje: Koffert med mål 83x54x29 cm, vekt ca. 25 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Utstillingen «Hvis biene forsvinner…» er en tverrfaglig utstilling der fotokunst møter naturfag og som setter fokus på et aktuelt og alvorlig tema.

 

I en stor del av verden er det kraftig nedgang i antall insekter som bestøver planter. Disse insektene er helt nødvendige for at de fleste av våre nytteplanter skal kunne gi oss frukt, bær og grønnsaker.

 

Utstillingen består av seks fargerike fotografier av biologen og fotografen Carll Goodpasture. Bildene er tatt i Norge og California og viser insekter og blomster på nært hold. De gir elevene muligheten til å glede seg over detaljer de aldri hadde hatt muligheten til å oppdage ute i naturen. Bildene er et utdrag av en stor utstilling som har blitt vist i blant annet Norge og USA under navnet «The Vanishing Pollinators» - pollinatorene (bestøverne) som forsvinner.

 

Bildene i utstillingen viser forskjellige typer innsekter som pollinerer planter, men i det faglige bakgrunnsstoffet og forslaget til elevoppgaver, er det humler og bier som er viet størst plass.

SE FILM OM Å LAGE INSEKTSHOTELL https://youtu.be/HPzKp0CaV3E

FOR MEDLEMMER: Se digital vs av utstillingen her: HVIS BIENE FORSVINNER… – CARLL GOODPASTURE | Kisdigital

 

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen (LK 20)?

Relevant for tverrfaglig tema bærekraftig utvikling og for prosjekter der fagene naturfag og kunst og håndverk er møtes.

Kunst og håndverk - kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk 

 

Etter 4. trinn:

 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon

 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

 

Etter 7. trinn:

 • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

 

Etter 10. trinn:

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

 

Naturfag – kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

 

Etter 4. trinn:

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

 

Etter 7. trinn:

 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

 

Etter 10. trinn:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og  vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger

bottom of page