Grafic arts project

...

HOPE 2020

60 elever fra klassene MYP4 og MYP5 fra Blindern videregående skole deltok. Prosjektet bestod av forberedelser og workshop på skolen, trykking med grafikkpresse og utstilling på Galleri Seilet.

Utstillingen ble kuratert av elevene selv. Det var planlagt åpning og visning i galleriet i november, men på grunn av Korona-nedstengningen blir utstillingen nå i stedet vist på kisdigital.no

Prosjektet er et samarbeid med Visual Arts på Blindern videregående skole, grafiker Marianne Karlsen og Kunst i Skolen og fortsetter i 2021