Følelsesbiblioteket

Illustrasjoner av Anna Fiske

Fakta om utstillingen

 

Innhold:
7 illustrasjoner, lærerveiledning, 1 eksemplar av bøkene i 'Følelsesbiblioteket'

Målgruppe: 
Barn i barnehage og elever i 1.-3. klasse, og utstillingen passer godt i språkopplæring for flerspråklig barn og for barn med forsinket språkutvikling.

Relevant for tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Emballasje: Koffert med mål 83 x 54 x 31 cm, vekt ca. 20 kg

Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

 

Om utstillingen

Anna Fiske er illustratør. I 2015 ga hun ut en serie med illustrerte følelser som hun kalte «Følelsesbiblioteket». Bokserien består av 7 bøker som hver tar opp et tema: «Lykke», «Sinne», «Redd», «Sjenanse», «Trist», «Forelskelse» og «Sorg». Følelsene blir uttrykt med illustrasjoner, med enkel tekst på noen av sidene. Teksten kan være en kort setning eller et ord. Ideen er at det er det visuelle uttrykket som formidler følelsene. Derfor kan denne utstillingen oppleves av barn og unge som enda ikke bruker språket fullt ut til å forklare hva de tenker på, er opptatt av, føler eller opplever. Illustrasjonene vil være et godt utgangspunkt for å sette egne ord på følelser.  

Utstillingen består av 7 illustrasjoner, en illustrasjon fra hver bok. Bildeutvalget er gjort i samarbeid med Anna Fiske. Illustrasjonene er trykket opp i et stort format og rammet inn. Illustrasjonene har ikke lenger tekst, slik de har i boken. På den måten har illustrasjonen gått fra å være et bilde til en tekst, til å bli et unikt kunstverk uten tekst. Det er viktig å huske på når du skal snakke om bildene med elevene. Det gjør også at kunstverket åpner seg for betrakteren, og at man kan se på utstillingen uavhengig av bøkene og tekstene. Forslag til hvordan du kan arbeide med utstillingen finner du i denne veiledningen. Tanken er at bildene skal inspirere barn og unge til å sette ord på følelser og følelsesuttrykk, og til selv å arbeide med kreative oppgaver.  

 

Bøkene til Anna Fiske gir følelsene et tydelig visuelt uttrykk, men de gir også barn forslag til hvordan de kan håndtere egne følelser bedre, og til bedre selvregulering. I boka «Sjenanse» reflekterer Anna Fiskes tekst over følelser som kan oppleves som vanskelige, men som også kan ha noe positivt ved seg, for eksempel «Sjenerte mennesker er ofte gode på å observere». Hun gir også mulige innganger til hvordan man kan håndtere følelser man synes er vanskelige, for eksempel «Si noe pent til deg selv» eller «Øv deg på å snakke med noen du er trygg på». 

 

Om Anna Fiske

Anna Fiske er forfatter, illustratør og tegneserieskaper. Hun ble født 5. september 1964 i Ängelholm i Sverige. Nå bor hun i Oslo, og er gift med Lars Fiske, som også er illustratør, men også tegneserieskaper og barnebokforfatter. Anna Fiske har laget en rekke bildebøker og tegneserier, både med egne tekster, og som illustratør for andre forfattere. Lekne, særegne strektegninger og kreativ nyskapning har gitt henne flere høythengende priser og utmerkelser, og flere av bøkene hennes gjør suksess ikke bare i Norge og Sverige, men også i utlandet. 
 

Dette skriver Anna selv om hvorfor hun lagde «Følelsesbiblioteket»: 

 
«Min tanke med bøkene i følelsesbiblioteket var at de kan være et redskap til å snakke om ting som kan være vanskelige å sette ord på, at illustrasjonene skal åpne opp, teksten vekke nysgjerrighet, at de sammen skal åpne opp for nye tanker, undringer og spørsmål. 

  
Når jeg formidler bøkene og med det møter barna føler jeg at bøkene får liv, jeg har opplevd fantastiske møter og vi har delt mange fine tanker sammen. Spørsmålet: -Hva er det som gjør deg lykkelig? for eksempel og alle fine svar og den felles følelsen av hvor nære lykken egentlig er, en venn, å være ferdig med leksen, å spise sushi med familien, være ute i båten, høre regnet på vinduet… 

  
En gang fikk jeg en fin gave etter formidlingen, en Hjertegave. 

Jeg skulle sitte på en stol foran klassene (det var 50 elever og lærerne deres), ble litt nervøs over all oppmerksomhet og spurte om det var skummelt, nei betrygget barna. Så ble hjertegaven utdelt, alle elever sa i tur og orden stille og rolig en setning hver som var noe fint om meg: “Du virker veldig snill, du har mye fantasi, jeg lærte meg mye om følelser, du ser veldig ung ut for å være 50 år, du fikk meg til å ville lese flere bøker.” Sånn fortsatte det og det som nesten var vakrest var blikkontakten med alle elever, jeg så hver og en, og alle fikk like mye tid. Et av mine mest rørende øyeblikk, ikke bare det, men også tanken på at slike gaver gir de sikkert til hverandre ved bursdager og slikt. 

  

Vakkert er det, hva bilder, bøker kan gi, at de kan være en nøkkel til å åpne opp, at en bok kan få oss til å føle som en, fellesskap.» 

 

- Anna Fiske

 

Bilder fra utstillingen

Motlys
Motlys
Motlys
Motlys
Motlys
 

Hva sier læreplanen?

I overordnet del av læreplanen kan du lese om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring: Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg1. Målet er at dette temaet skal bidra til å gi elevene en skolegang der de kan utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet. Å kunne sette ord på egne følelser, snakke om egne og andres følelser, og ha et ordforråd som gjør dette mulig, er viktig. Bildene og bøkene i «Følelsesbiblioteket» kan bidra til å sette i gang samtaler om følelser i klasserommet, og være utgangspunkt for kreativt arbeid i fag og på tvers av fagene. 

 

Utstillingen er relevant for undervisning i flere fag, og på tvers av fag. Du kan for eksempel la elevene jobbe med språk og sammensatte tekster i norsk, eller med illustrasjon, uttrykk, portretter og identitet i kunst & håndverk. I musikkfaget kan utstillingen brukes som utgangspunkt for å snakke om uttrykk og følelser i musikken, og i samfunnsfag og KRLE er det relevant å samtale om identitet og etiske dilemmaer rundt det å uttrykke seg i sosiale medier eller om ytringsfrihet. Utstillingen er også relevant for samtaler rundt kulturforståelse, hvordan vi uttrykker oss med kroppsspråk og kroppsholdning, og med symboler og tegn. Utstillingen vil være spesielt godt egnet for flerspråklige barn eller barn med forsinket språkutvikling, da bildene uttrykker universelle følelser med farger, figurer og symboler som kan oppfattes og tolkes på ulike måter. 

 

Arbeid med utstillingen

Janne Lepperød ved Færder kulturverksted har laget et undervisningsopplegg med fokus på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Last ned PDF her.

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page