top of page
koffert Blyant og kull.jpg

Blyant og kull

Tegninger fra 1800-tallet til i dag
 

Vandreutstilling nr. 114

Innhold: 8 originaltegninger laget av norske tegnere og veiledningshefte  

Målgruppe: 4. trinn og oppover
Relevante fag: Kunst og håndverk

Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 19 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

De fleste kunstnere har brukt eller bruker tegning i arbeidsprosessen, som hjelpemiddel på skissestadiet eller som selvstendig uttrykksform. Tegningen kan være uttrykk for en idé, en rask skisse fra omgivelsene, en bevegelsesstudie eller fordypning i en detalj.

Sett i kunsthistorisk perspektiv var ikke tegning særlig verdsatt som et selvstendig uttrykk. Kunstnerne var malere eller skulptører, og tegningene var skisser og studier til større verk. Skisseblokka var med på turer ute landskapet, og utgangspunktet for atelierarbeider på staffeli senere. I dag er det ikke slik.

 

Tegning er en selvstendig uttrykksform på lik linje med maleri, grafikk eller foto, og uttrykket er like mangfoldig som det er utøvere.

 

Tegningene i denne utstillingen er alle utført av norske kunstnere, og representerer bredde og mangfold både når det gjelder uttrykk og tid. Her er studier, skisser og utkast, men også illustrasjoner og selvstendige kunstverk. Utstillingens bilder viser tegninger utført med blyant, penn, kull og kritt, og både

strek, valør, lavering og skravur benyttes som uttrykksmiddel.

 

Den eldste av kunstnerne, Erik Werenskiold, ble født i 1852, og har satt varig spor etter seg som en av våre aller fremste tegnere. Hans eventyrillustrasjoner og illustrasjoner til Snorres kongesagaer er de mest kjente.

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 4. trinn:

  • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

  • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur

Etter 7. trinn:

  • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

Etter 10. trinn:

  • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser

  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy

  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid

bottom of page