BLYANT OG KULL
Vandreutstilling nr. 114
 

De fleste kunstnere har brukt eller bruker tegning i arbeidsprosessen, som hjelpemiddel på skissestadiet eller som selvstendig uttrykksform.

Tegningen kan være uttrykk for en idé, en rask skisse fra omgivelsene, en bevegelsesstudie eller fordypning i en detalj.

Sett i kunsthistorisk perspektiv var ikke tegning særlig verdsatt som et selvstendig uttrykk. Kunstnerne var malere eller skulptører, og tegningene var skisser og studier til større verk. Skisseblokka var med på turer ute landskapet, og utgangspunktet for atelierarbeider på staffeli senere. I dag er det ikke slik.

 

Tegning er en selvstendig uttrykksform på lik linje med maleri, grafikk eller foto, og uttrykket er like mangfoldig som det er utøvere. Tegningene i denne utstillingen er alle utført av norske kunstnere, og representerer bredde og mangfold både når det gjelder uttrykk og tid. Her er studier, skisser og utkast, men også illustrasjoner og selvstendige kunstverk. Utstillingens bilder viser tegninger utført med blyant, penn, kull og kritt, og både

strek, valør, lavering og skravur benyttes som uttrykksmiddel. Den eldste av kunstnerne, Erik Werenskiold, ble født i 1852, og har satt varig spor etter seg som en av våre aller fremste tegnere. Vi kjenner alle hans eventyrillustrasjoner og hans illustrasjoner til Snorres kongesagaer.

 

Målgruppe:  Fra mellomtrinnet og oppover

 
 
BILDER FRA UTSTILLINGEN
Motlys
Motlys
Motlys

Anne Kari Engelstad Masketegning

Erik Werenskiold Barnehode

Marita Helene Andersen Rytme

FAKTA

 

Innhold: Utstillingen inneholder 7 originaltegninger laget av norske tegnere og lærerveiledning 
Emballasje: Koffert med vekt ca.17 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom
Formidling: Utstillingen turnerer uten formidler
Pris: kr 800,- pr. mnd, inkl. forsikring.