top of page
koffert-bevegelse 119.jpg

Bevegelse

FEM KUNSTNERE - FEM VERK
 
Vandreutstilling nr. 119

Innhold: 5 grafiske verk av fem ulike kunstnere og veiledningshefte

Målgruppe: 1.- 10. trinn og vgs
Relevante fag: Kunst og håndverk, matematikk
Emballasje: Kasse med mål 81x22x76 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Hanne May Scheen
Hanne May Scheen

press to zoom
Karl Nilsen
Karl Nilsen

press to zoom
Vasarely
Vasarely

press to zoom
Hanne May Scheen
Hanne May Scheen

press to zoom
1/5

Om utstillingen

Utstillingen "Bevegelse" presenterer fem grafiske verk i tre ulike teknikker; litografi, tresnitt og serigrafi (silketrykk). Kunstnerne er Karl Nilsen, Hanne-May Scheen, Per Kleiva, Karl Hansen og den internasjonalt kjente Victor Vasarély. Temaet for utstillingen er bevegelse i billedflaten, og gir anledning til å studere hvert bilde og de kunstneriske virkemidlene som er brukt for å skape bevegelse.

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og matematikk. Ved å utforske og reflektere over kunstverkene kan eleven få ny forståelse av rom, strukturer og mønster i matematikken, og se hvordan de samme virkemidlene brukes for å skape rom i todimensjonale fremstillinger i kunsten. Elevene skal blant annet eksperimentere med visuelle virkemidler, bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bildet. Utstillingen kan også inspirere til eget skapende arbeid med digitale teknikker. 

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

• utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

• eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Etter 4. trinn:

• tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

Etter 7. trinn:

• tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

• utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Matematikk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

• kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster

• utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar

Etter 9. trinn:

• beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

• utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens

• utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar

• utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

• utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar​

bottom of page